آبکش و لگن چهارگوش تاپکو

بازدید : 274   |      

آبکش و لگن چهارگوش تاپکو

آبکش و لگن چهارگوش تاپکو در ۳ سایز 

مناسب برای برنج، میوه و سبزیجات و در ۵ رنگ تیفانی، سفید، کالباسی، بادمجانی و گلبهی